|

Directeur/trice Brussel

Om een antwoord te bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen van haar organisatie is de vzw Pro Velo rond de tafel gaan zitten met een externe partner om na te denken over haar bestuur en interne organisatie. Er werd meermaals participatief overleg gepleegd met een werkgroep. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een nieuw directiecomité, bestaande uit een financieel, HR- en communicatiedirecteur/trice en twee gewestelijke directeuren.

MISSIE

Je belangrijkste taak is om de algemene coördinatie van de activiteiten en projecten in je gewest in goede banen te leiden en bij te dragen aan de verwezenlijking van de algemene operationele en strategische doelstellingen van de vzw, evenals en om projecten die door lokale standplaatsen worden gelanceerd, te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen.

TAKEN

 In deze hoedanigheid rapporteer je aan de raad van bestuur van Pro Velo en neem je de volgende verantwoordelijkheden op:

Op algemeen niveau van de vzw

 • Je werkt de strategische doelstellingen van Pro Velo uit en neemt deel aan het strategisch comité van de vzw.
 • Als lid van het directiecomité van Pro Velo en in samenwerking met de directeur/trice voor Wallonië en de financieel, HR- en communicatiedirecteur/trice, waak je over de goede dialoog en synergie tussen de drie Gewesten en breng je je stem uit bij alle beslissingen die de hele vzw betreffen  (operationele leiding).
 • Samen met de financieel, HR- en communicatiedirecteur/trice  en met de steun van de verantwoordelijke voor Admin/Fin, sta je in voor het budgetbeheer.
 • In samenspraak met de financieel, HR- en communicatiedirecteur/trice en met de steun van de communicatieverantwoordelijke stel je een communicatieplan op - gestoeld op de doelstellingen van het strategisch comité en de gewestelijke vergaderingen - en zorg je voor de goede uitvoering ervan.
 • Je bevordert uitwisselingen en gecoördineerde acties tussen de afdelingen/standplaatsen in je gewest en stimuleert tegelijkertijd de transversale communicatie van de vzw op alle niveaus.
 • Je stimuleert transversale projecten tussen de diverse standplaatsen of in het kader van bepaalde thema's (bijv. toerisme, bedrijfsadvies, enz.).
 • Afstemmend en in samenspraak met de twee gewestelijke directeurs neem je deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur.
 • Je waakt over het respect voor de waarden van Pro Velo en de geest van constructieve samenwerking, in het bijzonder met je collega's in de directieraad.

Op gewestelijk niveau

 • Samen met je team bouw je mee aan de strategie voor je gewest en zorg je voor de uitvoering ervan op lokaal niveau, in overeenstemming met de globale strategie van de vzw.
 • Je neemt de leiding over het ongeveer 35 koppen tellende gewestelijke team:
  undefinedundefined
 • Je staat in voor de externe vertegenwoordiging bij politici, overheden en andere partners in je gewest.
 • Je waakt over het goede beheer van de verschillende projecten, de uitvoering van de activiteiten in je gewest en staat garant voor de resultaten, die helemaal in lijn liggen met de waarden van de vzw.
 • Je coördineert de gewestelijke dossiers: je bent verantwoordelijk voor het beheer van de (meer-)jaarlijkse gewestelijke subsidieaanvragen. In dit kader sta je in voor de activiteitenverslagen en de jaarlijkse actieplannen.
 • Je speurt naar opportuniteiten: je zoekt actief naar nieuwe financiering op gewestelijk niveau, dienstverleningscontracten, oproepen van overheden tot het indienen van projecten enz.
 • De ontwikkelingsstrategie voor het Vlaamse Gewest wordt uitgevoerd onder jouw toeziend oog.

COMPETENCIES

 • Je hebt een sterk ontwikkelde zin voor participatief leiderschap. Verder beschik je over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatiecapaciteiten, en spreek je gemakkelijk voor groepen.
 • Je hebt een zekere vertrouwdheid met mobiliteitskwesties, in het bijzonder fietsmobiliteit.
 • Je combineert een strategische visie en zin voor analyse en synthese met een pragmatische en praktijkgerichte aanpak;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in teammanagement en projectmanagement.
 • Je hebt ervaring met institutionele betrekkingen (kabinet en overheden) en voelt je er als een vis in het water.
 • Als drijvende kracht voor verandering en innovatie kan je nieuwe ideeën bedenken, promoten en collectieve denkoefeningen leiden rond de doelstellingen van de vzw.
 • Je bent gemakkelijk in de omgang, empathisch en kan goed luisteren. Dit staat je toe in verschillende groepen op je gemak te zijn, teams te coachen en deskundig, overtuigend en diplomatisch te onderhandelen.
 • Je bent oplossingsgericht en in staat beslissingen te nemen.
 • Je beschikt over een netwerk van interne en externe actoren of kan een dergelijk netwerk uitbouwen.
 • Je hebt reeds bewezen dat je in een multidimensionale omgeving (transversaal, regionaal, lokaal, federaal, in verschillende afdelingen, enz.) kan werken.
 • Je bent stressbestendig en flexibel qua verplaatsingen (in Brussel en occasioneel in Antwerpen).
 • Tweetalig (Frans, Nederlands). Kennis van het Engels is een troef.

WERKTIJD: voltijds of 4/5e

WERKPLEK: Brussel en Antwerpen (occasioneel)

VOORDELEN

 • Bruto maandsalaris tussen 4015 en 4370 euro, in functie van erkende anciënniteit in een gelijkaardige functie.
 • Representatievergoedingen.
 • Maaltijdcheques ter waarde van 7 euro per gepresteerde dag.
 • Ecochecques ter waarde van 250 euro per jaar.
 • Vergoeding verplaatsingskosten woon-werk en in het kader van je functie.
 • Telefoonabonnement functie betaald door Pro Velo.
 • 28 vakantiedagen voor een voltijds (20 wettelijke dagen, 6 compensatiedagen arbeidsduurvermindering, 2 bovenwettelijke dagen)
 • Een korting van 30% op aankopen, herstel- en onderhoudskosten in onze ateliers en boetieks.

AANWERVINSPROCEDURE

Stuur vóór 24 maart een motivatiebrief en je cv, in één pdf-bestand genaamd "Naam Voornaam DIR BXL", ter attentie van Salomé Vanrobays naar job@provelo.org.

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.