|

Directeur/trice financiën, HR en communicatie

Om een antwoord te bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen van haar organisatie is de vzw Pro Velo rond de tafel gaan zitten met een externe partner om na te denken over haar bestuur en interne organisatie. Er werd meermaals participatief overleg gepleegd met een werkgroep. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een nieuw directiecomité, bestaande uit een financieel, HR- en commercieel directeur/trice en twee gewestelijke directeuren.

MISSIE

In nauwe samenwerking met de twee gewestelijke directeurs bouw je een sterke organisatie uit en zet je een interne dynamiek op poten die Pro Velo toestaan haar omvattende strategie te realiseren. Je zet de nodige middelen in om de transversaliteit van de organisatie verder te ontwikkelen. Je bent ook verantwoordelijk voor het overzicht van de afdelingen Administratie/Financiën, HR en Communicatie.

TAKEN

Strategische en operationele leiding van de vzw

 • Samen met de twee gewestelijke directeurs werk je de strategische doelstellingen van Pro Velo uit, in deelname aan het strategisch comité van de vzw.
 • Als lid van het directiecomité van Pro Velo en in samenwerking met de twee gewestelijke directeurs, waak je over de goede dialoog en synergie tussen de drie Gewesten en breng je je stem uit bij alle beslissingen die de hele vzw betreffen (operationele leiding).
 • Afstemmend en in samenspraak met de twee gewestelijke directeurs neem je deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur.
 • Je waakt over het respect voor de waarden van Pro Velo en de geest van constructieve samenwerking, in het bijzonder met je collega's in de directieraad.
 • Je garandeert een goede organisatie en vlotte werking van het directiecomité.

Bestuur en interne organisatie

 • Je bent verantwoordelijk voor het transversaal bestuur van Pro Velo en het ontwikkelen van de nodige hulpmiddelen en procedures om de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en gewesten binnen de organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen
 • Je werkt duidelijke en transparante bestuursvoorschriften uit, in samenspraak met de bevoegde instanties (AV, RvB, directiecomité, personeelsvertegenwoordiging).
 • Je werkt geïntegreerde middelen, procedures en hulpmiddelen uit waarmee de strategische doelstellingen van de organisatie kunnen worden behaald.
 • Je bent verantwoordelijk voor de verbetering, tenuitvoerlegging en transparantie van de beslissingsprocedures binnen de structuur van de organisatie.

Financiën en budget

 • Je bepaalt de financiële strategie van de vzw in samenspraak met de financieel verantwoordelijke. Zo garanderen jullie de stabiliteit van de financiële middelen van de organisatie.
 • Je ontwikkelt een duurzaam economisch model voor de organisatie, door de inkomstenbronnen te diversifiëren en waakt over de tenuitvoerlegging van dit model.

Juridisch

 • Je waakt erover dat alle legale verplichtingen en reglementen worden gerespecteerd.
 • Je bent verantwoordelijk voor het goede beheer van het patrimonium, de gebouwen en goederen van de organisatie en die in mede-eigendom, en waakt over de legale, veiligheids-, duurzaamheidsaspecten, en hun mogelijke uitbreiding.

HR

 • In samenwerking met de HR-verantwoordelijke werk je het HRM-beleidsplan van de organisatie uit (welzijn, evaluatie, opleidingen, beloning, enz.) met het oog op de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie.
 • Je bereidt de sociale dialoog voor en neemt hieraan deel in de hoedanigheid van respondent aan het CPBW en aan de personeelsvertegenwoordiging.

Communicatie

 • In samenspraak met de communicatieverantwoordelijke waak je over de externecommunicatiestrategie, die zal toestaan de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie te behalen.
 • Je definieert en helpt met de uitwerking van de internecommunicatiestrategie, in samenwerking met de communicatieverantwoordelijke en de HR-verantwoordelijke.

Teammanagement

 • Je bent verantwoordelijk voor drie teams die in totaal ongeveer een dozijn collega's tellen.
 • Je staat de HR-, financieel en communicatieverantwoordelijken bij in het definiëren en operationaliseren van hun strategieën. Je waakt mee over het behalen van hun doelstellingen en zorgt ervoor dat zij hun competenties verder ontwikkelen.

COMPETENTIES

 • Je hebt een sterk ontwikkelde zin voor participatief leiderschap. Verder beschik je over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatiecapaciteiten, en spreek je gemakkelijk voor groepen.
 • Je beschikt over minstens vijf jaar ervaring in het structureren van de werking van een organisatie als de onze (bijv. een kmo of vzw met een honderdtal werknemers).
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring in het managen en leiden van teams. Kennis van (technologische of andere) hulpmiddelen in collectieve intelligentie is een meerwaarde.
 • Je hebt een goede kennis in zaken financiën, managementcontrole en HRM. Kennis van subsidieprocedures en publieke aanbestedingen is een meerwaarde.
 • Als facilitator en drijfveer van verandering heb je uitstekende organisatorische capaciteiten, die je toestaan verschillende taken en projecten parallel tot een goed einde te brengen.
 • Je strategische visie, gecombineerd met een oog voor synthese, staan je toe omvattende structuren te analyseren.
 • Je bent gemakkelijk in de omgang, empathisch en kan goed luisteren. Dit staat je toe in verschillende groepen op je gemak te zijn en teams te coachen. Je hecht veel waarde aan het bijstaan van je medewerkers en het ontwikkelen van hun competenties.
 • Je hebt aantoonbare capaciteiten in zake het aangaan van nieuwe uitdagingen en snel vertrouwd geraken met nieuwe materies.
 • Je bent oplossingsgericht en in staat beslissingen te nemen.
 • Je hebt een zekere vertrouwdheid met mobiliteitskwesties, in het bijzonder fietsmobiliteit.
 • Je hebt reeds bewezen dat je in een multidimensionale omgeving (transversaal, regionaal, lokaal, federaal, in verschillende afdelingen, enz.) kan werken.
 • Je bent stressbestendig en flexibel qua verplaatsingen (in Brussel en Wallonië).
 • Je hebt een goede actieve kennis Frans en Nederlands.

WERKTIJD

Voltijds of 4/5e

WERKPLEK

Brussel, met een occasionele aanwezigheid op onze standplaatsen in Wallonië

VOORDELEN

 • Bruto maandsalaris tussen 4015 en 4370 euro, in functie van erkende anciënniteit in een gelijkaardige functie.
 • Representatievergoedingen.
 • Maaltijdcheques ter waarde van 7 euro per gepresteerde dag.
 • Vergoeding verplaatsingskosten woon-werk en in het kader van je functie.
 • Ecochecques ter waarde van 250 euro per jaar.
 • Telefoonabonnement functie betaald door Pro Velo.
 • 28 vakantiedagen voor een voltijds (20 wettelijke dagen, 6 compensatiedagen arbeidsduurvermindering, 2 bovenwettelijke dagen)
 • Een korting van 30% op aankopen, herstel- en onderhoudskosten in onze ateliers en boetieks.

AANWERVINGSPROCEDURE

Stuur vóór 24 maart een motivatiebrief en je cv, in één pdf-bestand genaamd "Naam Voornaam DIR FRHC", ter attentie van Salomé Vanrobays naar job@provelo.org.

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.