|

Wie contacteren met klachten en vragen over fietsinfrastructuur?

pro_velo_infrastructure_report_problem

Als je dagelijks fiets, stoot je al eens op een probleem op de openbare weg: gebrekkige markeringen, gaten in het fietspad, obstakels, ... Que faire?

  • Licht de juiste personen in
  • Versterk je stem: vervoeg een fietsvereniging
  • Betrek jezelf in onze infrastructuren van de toekomst

Problemen melden

Kom je op je traject gaten tegen in de weg, ligt er afval op de grond, zijn er onvoldoende markeringen of signalisatieborden? Raadpleeg per regio de volgende websites, ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten:

Via deze sites kan je de incidenten lokaliseren die je bent tegengekomen in de openbare ruimte en er de overheid vanop de hoogte brengen. De betreffende regio behandelt de informatie die je ingeeft, of stuurt ze door naar de betreffende gemeente voor verdere opvolging.

Als de gemeente waar het probleem zich voordoet, niet is opgenomen in de website, contacteer dan de diensten mobiliteit, openbare werken of de mobiliteitsambtenaren of milieuraadgevers:

Formuleer je opmerking zo duidelijk mogelijk. Voeg idealiter ook een foto van het probleem toe.

Als je op regionaal niveau geen gehoor krijgt, contacteer dan de betreffende regio opnieuw en zet de gemeente in cc. Het is de gemeente die verantwoordelijk blijft voor de veiligheid op haar grondgebied en die het onderwerp kan aankaarten tijdens vergaderingen met de regio.

Verbeteringen voorstellen

Je opmerkingen zullen beter worden opgevolgd als je in naam van een vereniging spreekt. Daarbij hebben fietsverenigingen veel ervaring met de (Belgische en soms ook buitenlandse) fietsinfrastructuur. Zij helpen bovendien graag met je aanvraag. Dit zijn enkele van die verenigingen:

  • de Fietsersbond (afdelingen in Vlaanderen en Brussel)
  • de GRACQ (afdelingen in Brussel en Wallonië)
  • de EUCG (voor werknemers van Europese instellingen)

En Pro Velo?

Pro Velo is geen ledenvereniging. Terwijl we aan hetzelfde zeil trekken als ledenverenigingen zoals de GRACQ en de Fietsersbond, en vaak en graag samenwerken, handelen we in de eerste plaats vanuit onze eigen expertise en sterktes. Omdat wij de overstap naar de fiets in een holistisch mobiliteitskader bepleiten, en niet bestaan ter verdediging van de belangen van onze leden, die we immers niet hebben, kunnen we niet op dezelfde manier met klachten van individuele fietsers omgaan, hoe zinvol deze ook zijn.

In sommige gemeenten, zoals Anderlecht en Brussel-Stad, bestaan er fietscommissies. De leden vergaderen er over de belangrijke punten van het fietsbeleid van hun gemeente. Voor meer informatie (over het werk van zo’n commissies, hoe je ze vervoegt, …), neem je best contact op met de gemeente.

Burgers kunnen hun mening geven bij openbare onderzoeken over werken in de publieke ruimte. In Brussel geeft Inter-Environnement Bruxelles (IEB) een overzicht van lopende onderzoeken. De onderzoeksplannen zelf zijn vaak online beschikbaar.

Burgerinitiatieven 2.0

De laatste jaren steken allerlei innovatieve platformen de kop op, die vaak gebruik maken van de modernste communicatiemogelijkheden. Het is moeilijk te zeggen welke (zullen) aanslaan.

  • Er is het veelbelovende GoodMove-initiatief vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In verder gevorderde fases van dit grootschalige mobiliteitsproject zouden burgers op allerlei manieren inspraak krijgen.
  • Brussel Mobiliteit en app-ontwikkelaar Bike Citizens slaan de handen in elkaar voor Ping if you care, dat probleemgebieden in kaart probeert te brengen.
  • De Fietsersbond organiseerde in 2017 een eerste editie van het Bikeworld-project, waarbij ook slim gebruik werd gemaakt van moderne smartphonetechnologieën.

Op Brussels niveau beschikt Brussel Mobiliteit over een fietscel en een fietsmanager die alle fietsacties in de regio coördineert. Brussel heeft ook een Gewestelijke Mobiliteitscommissie die de mobiliteit bestudeert en evalueert en raden en adviezen met betrekking tot mobiliteit formuleert. Deze commissie heeft een eigen fietssectie, waarin verschillende fietsverenigingen vaak gehoor kunnen vinden.

Elders op het web

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.