|

Overheden

Door de actieve mobiliteit te versterken, bouwen we samen aan duurzame steden en regio's. Maak gebruik van onze expertise, die we graag samen met jullie vertalen naar concrete plannen en acties.

-45% autoverkeer

Verbeteringen van de fietsinfrastructuur verminderden het autoverkeer met 45%. Hierdoor werd ook het openbaar vervoer performanter.

Maatregel: verbetering van de fietsinfrastructuren en vermindering van de maximumsnelheid.

Kopenhagen, Denemarken

-3,8 miljoen file-uren

Fietssnelwegen zorgden ervoor dat de Nederlanders 3,8 miljoen uur minder in de file stonden.

Maatregel: de aanleg van fietssnelwegen tussen verschillende woon- en werkkernen.

Nederland

-50 000 voertuigen

Het fietsexpreswegennetwerk leidde ertoe dat 50 000 minder gemotoriseerde voertuigen voor dagdagelijkse verplaatsingen werden ingezet.

Maatregel: constructie van 101 km fietsexpreswegen in de verstedelijkte ruimte.

Ruhrgebied, Duitsland

35% snellere verplaatsingen

Nieuwe fietspaden verminderden de trajecttijden voor automobilisten met 35%.

Maatregel: nieuwe fietspaden in het stadscentrum.

New York City, Verenigde Staten

6,47 miljoen

Elke dag zijn 6,47 miljoen autoritten in minder dan 20 minuten te fietsen.

Wat geeft het duwtje in de rug?

Londen, Verenigd Koninkrijk

Pro Velo staat voor jullie klaar

Jullie willen het gebruik van de fiets verder ontwikkelen? Vanuit een algemeen mobiliteits- of eerder toeristisch perspectief? Op kleine of grote schaal? Profiteer van onze expertise! Onze fietsmobiliteitsspecialisten staan voor jullie klaar. Wij helpen bij het realiseren van audits en tellingen, bij het opstellen van studies en enquêtes, bij het uittekenen van actieplannen, fietsnetwerken en richtschema's.

Onze diensten

Een duwtje in de rug voor jullie fietsbeleid.

DIENSTEN

pro_velo_bike_bicycle_enterprise_dynamic_cycling

Advies, expertise en trainingen

Jullie willen een fietsdynamische structuur op poten zetten? Van daaruit een doeltreffende fietspolitiek voeren?

Details

DIENSTEN

pro_velo_bike_bicycle_counting_observatory

Fietsobservatorium

Meten is weten. Laat ons de impact van jullie fietsbeleid optekenen.

Details

DIENSTEN

pro_velo_bike_bicycle_bypad_audit_cycling_policy

ByPad-evaluatie van jullie fietspolitiek

Op het kruispunt van beleid, administratie en gebruik evalueren we samen jullie fietspolitiek.

Details

DIENSTEN

Elektrische fietsen testen

Laat de inwoners van je gemeente op een positieve manier kennismaken met de actieve mobiliteit.

Details

DIENSTEN

pro_velo_bike_bicycle_expertise_conference_seminar

Opleidingen en expertise-interventies

Met veel plezier delen wij onze expertise. Op colloquia, conferenties en seminaries. In commissies en adviesraden.

Details

DIENSTEN

pro_velo_bike_bicycle_help_development_infrastructure_cycling_policy

Richtschema's voor fietsinfrastructuren

Een solide fietsroutenetwerk uitwerken is meer dan een verzameling fietspaden aanleggen. Wij vergezellen jullie bij al het voorafgaande werk.

Details

DIENSTEN

pro_velo_bike_bicycle_city__town_promotion_policy

Oprichting van een fietsersbrigade

Geen betere manier om de lokale fietscultuur te wijzigen dan een lokaal gekweekte voorhoede.

Details

DIENSTEN

pro_velo_bike_bicycle_game_play

Velo-City

Zet je stad op de kaart met een uniek stadsspel.

Details

Gerealiseerde projecten

Beleidsniveau
Jaar
Thema
Doelpubliek
}

Pro Velo ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame overstap naar de fiets en draagt zo bij tot een betere levenskwaliteit.